کانال تلگرام لایودیتا

امروز پنجشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۰

نرخ ارز، سکه و طلا- تومان

مثقال ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه قبل

سکه بانک رفاه ۱,۱۲۶,۰۰۰ ۳۸,۱۱۰
(۳.۵%)
۱,۱۲۷,۹۰۰
۱,۰۸۷,۳۰۰
سکه قدیم ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
(۰.۹۳%)
۱۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۰,۷۵۰,۰۰۰
نیم سکه ۵,۸۷۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
(۰.۳۴%)
۵,۸۷۰,۰۰۰
۵,۸۷۰,۰۰۰
ربع سکه ۳,۶۸۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
(۰.۸۲%)
۳,۶۸۰,۰۰۰
۳,۶۸۰,۰۰۰
سکه گرمی ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
(۲.۲۲%)
۲,۳۰۰,۰۰۰
۲,۳۰۰,۰۰۰
دلار - صرافی ۲۴,۴۹۹ ۹۹
(۰.۴۱%)
۲۴,۴۹۹
۲۴,۴۱۶
یورو - صرافی ۲۸,۸۳۶ ۱۵۲
(۰.۵۳%)
۲۸,۸۳۶
۲۸,۷۶۲
عیار طلابازار ایران (تومان)بازار جهانی (دلار)
هر گرم ۲۴۱,۴۶۰,۴۰۰58.1
هر گرم ۲۲۱,۳۴۴,۲۰۰53.3
هر گرم ۱۸۱,۰۹۵,۴۰۰43.6
هر گرم ۱۷۱,۰۳۶,۰۰۰41.2
ارزش طلای سکه تمام۱۰,۶۷۶,۳۰۰425.9
ارزش جهانی سکه تمام۱۰,۹۸۷,۰۰۰-
نرخ های لحظه ای بازار جهانی
بازگشت به نسخه اصلی لایودیتا
انس طلا 1808.3 8.35
(0.46%)

1 دقیقه قبل

یورودلار 1.1844 0.0026
(0.22%)

2 دقیقه قبل

نفت برنت 73.88 0.08
(0.11%)

50 دقیقه قبل

نفت سبک آمریکا 72.42 0.44
(0.61%)

2 دقیقه قبل

آلومینیوم 2523 36.5
(1.47%)

4 ساعت و 46 دقیقه قبل

نیکل 19530 200
(1.03%)

4 ساعت و 46 دقیقه قبل

سرب 2348 14.25
(0.61%)

4 ساعت و 47 دقیقه قبل

روی 2967 -2.75
(-0.09%)

4 ساعت و 46 دقیقه قبل

تن مس 9665 -126.5
(-1.29%)

4 ساعت و 46 دقیقه قبل

قلع 34572.5 295
(0.86%)

5 ساعت و 6 دقیقه قبل

نقره 25.017 0.255
(1.03%)

2 دقیقه قبل

مس هایگرید 4.4805 -0.0865
(-1.89%)

1 دقیقه قبل

شکر 18.66 0.28
(1.52%)

5 ساعت و 46 دقیقه قبل

پوند به دلار 1.3905 0.0024
(0.17%)

5 دقیقه قبل

شاخص دلار 92.275 -0.22
(-0.24%)

1 ساعت و 46 دقیقه قبل

داوجونز 34930.9 -127.6
(-0.36%)

2 ساعت و 39 دقیقه قبل

استاکس اروپا 4103.03 38.2
(0.94%)

6 ساعت و 45 دقیقه قبل