اشتغال سالانه بالغ بر 45 هزار نفر از گروه های هدف سازمان بهزیستی