احداث پارکینگ طبقاتی در اماکن گردشگری چهارمحال و بختیاری ضروری است