ادامه همکاری اقتصادی ایران و پاکستان علی رغم تحریم‌های آمریکا