هفدهمین نشست «شنبه های انقلاب» با عنوان فناوری اطلاعات فردا برگزار می شود