اجرای طرح‌ آماده‌سازی زيرساخت‌های سفر اربعین‌ حسينی