بسته‌های تامین، توزیع و نظارت کالاهای اساسی ۳ وزارتخانه ارایه شد