تعیین تکلیف واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهرهشتگرد/حذف متقاضیانی که آورده زیر یک میلیون تومان داشته اند