مذاکره مقامات ترکیه در واشنگتن برای گرفتن معافیت‌ از تحریم‌های ایران