بانک مرکزی رشد اقتصادی سال گذشته را ۳.۷ درصد اعلام کرد/رشد 4.6 درصدی اقتصاد بدون نفت