وزش باد شدید تا ۳ روز آینده در برخی شهرها/ آسمان تهران روز آینده صاف است