قیمت سوخت در انگلیس به بیشترین میزان ۷ سال گذشته رسید/افزایش بعدی در راه است