تنش آبی بندرعباس هم مشابه اصفهان شده است/ افت فشار به معنی جیره‌بندی آب نیست